pl eng

W kwietniu ukaże się kolejne wydawnictwo Nunslaughter „Hex”. Ukaże się ono na podwójnym CD. Drugi CD zawiera dwa materiały z prób : „Unhallowed Thoughts ” i „Nasty Novel Nugget”.