pl eng

OLD .75. CIEŃ „Ecce Homo” special edition

Specjalna edycja w limicie 99 kopii. Ręczna numeracja. Zmieniona lekko szata graficzna + specjalne naklejki. Logo zespołu zostało wyryte na froncie pudełka.

Data wydania: 30.12.2014
Format: CD
Nakład: 99 kopii